Ngày 06 tháng 10 năm 2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác thương mại giữa Công ty Cổ phần Công nghệ du lịch Gotadi (Gotadi) và Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT).
 
Gotadi và FPT sẽ hợp tác với nhau trên các lĩnh vực:
? Gotadi và FPT đồng hành quảng bá các thông tin du lịch đến khách hàng .
? Gotadi cung cấp toàn diện các dịch vụ du lịch trên các website của FPT yêu cầu .
 
Thỏa thuận này một lần nữa thể hiện cam kết của Gotadi luôn muốn tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác, chia sẻ với các đối tác của mình, cùng hướng tới mục tiêu chung vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển bền vững của các bên.